მთარგმნელობითი კომპანია ITM-TRANSLATION გთავაზობთ შემდეგ მომსახურეობას:

- მსოფლიოს ხუთივე კონტიტენტის ქვეყნების სახელმწიფო, ოფიციალურ, ეროვნულ, რეგიონალურ და ფართოდ გავრცელებულ ენებზე თარგმნა;
- სპეციფიკური შინაარსის, ნებისმიერი სირთულის, სხვადასხვა ფორმატისა და გარკვეული ტიპის ტექსტების თარგმნა;
- თარგმანის ავთენტიკურობის დამოწმება;
- თარგმანის ნოტარიულად დამოწმება;
- კონსულტაცია მთარგმნელობითი მომსახურების შესახებ;
- ინდივიდუალური ლექსიკონების შედგენა;