სხვადასხვა ენების მთარგმნელებს შეუძლიათ გამოაგზავნონ ინფორმაცია შემდეგ ელ.ფოსტაზე: hr@itm-translation.com

ინფორმაცია მთარგმნელის შესახებ უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებს:
- რეზიუმე (CV);
- პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი;
- დიპლომის (ან სერთიფიკატების) ასლი;
- თარგმანის ნიმუშები;
- დანართი (მიუთითეთ: ენების კომბინაცია, სპეციფიკის სფეროები, თარგმნის სისწრაფე (გვ/დღეში), სავარაუდო ტარიფები, რამდენიმე ნათარგმნი პროექტის ჩამონათვალი);