ფასები მთარგმნელობით მომსახურებაზე დამოკიდებულია შემდეგ კრიტერიუმებზე:
- ენების კომბინაცია;
- ტექსტის სპეციფიკა;
- ტექსტის ტიპი;
- ტექსტის მიწოდების ფორმატი;
- ტექსტის მოცულობა;
- თარგმანის შესრულების ვადა;
- თარგმანის ჩაბარების ტიპი.

თარგმანის ღირებულების განსაზღვრისთვის სათარგმნი მასალა:
- გამოაზგავნეთ ელ-ფოსტაზე: itm_language@mail.ru
- გამოაგზავნეთ სკაიპზე: itm-translation
- ან მოიტანეთ კომპანიის ოფისში (იხ. საკონტაქტო ინფორმაცია).